fearless wedding photographer ispwp wedding photographer ispwp wedding photographer
dr5000.com, logo

Jesteśmy rodzeństwem, które poza więzami krwi
połączyła ogromna pasja, zawód i wspólne cele.

Opis

"Światło i kolor" to warsztaty z fotografii, podczas których przeprowadzimy Was przez cały nasz unikatowy workflow. Światło błyskowe w ogromnym stopniu zazębia się z kolorem i jest idealnym wstępem do dobrego koloru. Zaczniemy więc od światła błyskowego - od zera do milionera. Jeśli nie umiesz używać lamp, to w moment nauczysz się, po czym stopniowo dojdziemy do tematów bardzo zaawansowanych. Dojdziemy tak daleko, że będzie to wiedza, której nie ma w internecie. Naprawdę sposoby którymi pracujemy na co dzień, każde jedno zdjęcie portertowe na Santorini wykonaliśmy przy użyciu techniki, o której nie sposób znaleźć żadnych informacji, a bez tego nie bylibyśmy w stanie tych zdjęć wykonać. To będzie pierwsza część. W drugiej części opowiemy o kolorach w fotografii cyfrowej, ale nie w grafice komputerowej, a fotografii. I uczyć będziemy, jak rejestrować piękne kolory aparatem. Później opowiemy, jak i kiedy stosować wzornik barw ColorChecker, wspólnie stworzymy profile barwne, zrównamy kolory różnych aparatów, a na końcu tak ustawimy Lightrooma, aby te kolory stały się podstawowymi kolorami dla wszystkich aparatów. Nasze wszystkie aparaty mają zawsze identyczne, piękne i kontrastowe kolory, których nie musimy obrabiać i dzięki temu sobotni reportaż ślubny mamy gotowy dla klienta już w poniedziałek wieczorem. Efekty tego wszystkiego świetnie obrazuje film "Wygodne jak profile". A na końcu pomożemy Wam zrozumieć przestrzenie barwne, pokażemy Wam, jak działa monitor graficzny, jak i czym taki monitor kalibrować, jak kalibrować wyświetlacz laptopa i jak skalibrować monitor i wyświetlacz, aby wyświetlały te same kolory. Nauczymy Was widzieć kolory cyfrowe.

Program warsztatów

 • Światło błyskowe
 • Kolory w fotografii
 • Obraz w kolorze
 • Lokalizacja, termin i cena

  Na warsztaty zapraszamy do miasta, do którego wszyscy mamy tak samo daleko - tym miastem jest Łódź. Spotkamy się w trzeci weekend marca, w niedzielę, 17 marca 2019 r. Nie chcemy, abyście musieli brać urlop, rezerwować noclegi, nic z tych rzeczy - warsztaty potrwają jeden dzień, od rana do wieczora. Na miejscu zapewnimy Wam lunch i poczęstunek, kawę, przerwy, tak, abyśmy wszyscy spędzili ten dzień komfortowo. Cena uczestnictwa w warsztatach "Światło i kolor" to 1499 zł. Poniższy przycisk przeniesie Cię do naszego sklepu, gdzie możesz dokonać zakupu.

  1499 zł

  Kliknij, aby przejść do sklepu!

  Zobacz również

  Obejrzyj najciekawsze filmy na naszym kanale:

  Regulamin warsztatów fotograficznych DR5000.com

  OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2018

  I. Informacje ogólne i definicje

  II. Składanie zamówień oraz ich realizacja

  1. Uczestnik może składać zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.dr5000.com oraz kontaktować się z Organizatorem mailowo - pod adresem: kontakt@dr5000.com.
  2. Udział Uczestnika w Warsztatach jest płatny i wynosi 1499 zł.
  3. Uczestnik zobowiązuje się dokonać opłaty wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie 2 dni od dokonania zgłoszenia, przelewem na konto Organizatora. Dokładne dane oraz numer rachunku Uczestnik otrzyma po złożeniu zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku braku wpłaty w terminie 2 dni od zgłoszenie jest anulowane.
  4. Uczestnik zobowiązany jest przesłać dowód wpłaty na adres kontakt@dr5000.com po dokonaniu przelewu. Terminowe dokonanie płatności i przesłanie dowodu wpłaty przez Uczestnika jest podstawą do jego uczestnictwa w Warsztatach.
  5. Dojazd na Warsztaty jest finansowany przez Uczestnika i nie podlega zwrotowi ze strony Organizatora.

  III. Odstąpienie od umowy

  1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Warsztatów Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. Uczestnik warsztatów może jednak wskazać inną osobę, która weźmie udział w Warsztatach. W takim wypadku wymagany jest kontakt mailowy na adres kontakt@dr5000.com nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatów.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych do 14 dni przed planowanym terminem. W tym przypadku Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
  3. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli:
   1. Osoba składająca zamówienie wypełniła formularz zgłoszeniowy niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym lub prawnym, ewentualnie z pominięciem niezbędnych dla realizacji świadczenia danych osobowych, a braki te nie zostały uzupełnione w terminie wskazanym przez Organizatora
   2. Zamawiający będący osobą niepełnoletnią, nie przedstawi na żądanie Organizatora zgody rodziców/opiekunów prawnych na jego udział w szkoleniu;
   3. Zamawiający nie wykaże na żądanie Organizatora, że dysponuje zgodą osób trzecich, których danymi posłużył w trakcie składanego zamówienia;
  4. Zamawiający jest dłużnikiem Organizatora jeśli pod jakimkolwiek tytułem prawnym wyrządził Organizatorowi szkodę lub jeśli nastąpią inne przyczyny, dla których Organizator nie będzie mógł przyjąć zgłoszenia.
  5. Organizator ma prawo cofnąć lub zawiesić uczestnictwo Uczestnika w warsztacie w razie podjęcia przez Uczestnika działań na szkodę Organizatora lub działań niezgodnych z niniejszym regulaminem. Decyzja o cofnięciu lub zawieszeniu uczestnictwa w Warsztatach zostanie przekazana Uczestnikowi w formie mailowej wraz z uzasadnieniem.
  6. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

  IV. Publikacja materiałów

  1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć wykonanych w trakcie Warsztatów przez Organizatora. Materiały te mogą być wykorzystane przez wyżej wymienione podmioty jedynie w celach dokumentacji, promocji i reklamy usług świadczonych przez Organizatora.
  2. Organizator oświadcza, że w trakcie trwania warsztatów będzie dokumentować ich przebieg za pomocą rejestratorów audio i wideo.
  3. Uczestnik nie może w żaden sposób rejestrować, a w szczególności dokonywać nagrania dźwiękowego lub wizualnego przebiegu warsztatów oraz udostępniać treści warsztatów osobom trzecim. Materiały prezentowane podczas warsztatów są własnością Organizatora i podlegają ochronie.

  V. Postanowienia końcowe

  1. Klient jest zobowiązany do zaznajomienia się z postanowieniami niniejszego regulaminu, a dokonując zakupów od DR5000.com akceptuje jego warunki.
  2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, w szczególności w celu realizacji umowy sprzedaży, a także przesyłania mu materiałów reklamowych oraz informacji o innych produktach oferowanych przez Sprzedawcę.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
  5. W nieuregulowanym niniejszym regulaminem zakresie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  VI. Przetwarzanie danych

  1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  2. Na podstawie niniejszej umowy Organizato przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, wizerunek oraz dane niezbędne do wystawienia faktury za usługę.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi , archiwizacji oraz do celów podatkowo-księgowych.
  4. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usługi.
  5. Uczestnikom przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.